STANDEE CUON NHUA

  • 120.000 đ
    STANDEE CUON NHUA 06
    Kt 60x160 cm nhựa cứng tránh gió, năng 1,3kg, Kt 80x200 cm: nặng 1,5kg, giá 130.000 đ